Kariera

Praktyki i staże

Praktykanci w ORLEN Laboratorium mają możliwość poznania nowoczesnego, specjalistycznego sprzęt laboratoryjnego, wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zapoznania się ze specyfiką pracy w spółce pod opieką i nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Program praktyk ORLEN Laboratorium obejmuje praktyki indywidualne, grupowe oraz dyplomowe. Realizowane są ​w pracowniach oraz obszarach administracyjnych. W przypadku zainteresowania odbyciem praktyki w ORLEN Laboratorium należy wypełnić formularz.

Do formularza należy dołączyć:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW.

Dokumenty należy wysłać na adres mejlowy praktyki.orlenlaboratorium@orlen.pl lub w formie papierowej na adres:

ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji

Decyzja dotycząca przyjęcia na praktyki zostanie przesłana do wnioskującego mejlowo w ciągu czternastu dni od daty wpłynięcia formularza do ORLEN Laboratorium.

Dokumenty do pobrania