Kontakt

ORLEN Laboratorium S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Sąd Rejonowy w Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000628738
NIP: 774-27-43-094
Kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9 977 130,00 zł
REGON: 611377246

Recepcja

Tel: +48 24 256 81 25

Biuro zarządu

Tel: +48 24 256 81 14