Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego ORLEN Laboratorium są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania zawartości serwisu internetowego www.laboratorium.orlen.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych prezentowanych w niniejszym serwisie.

Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ORLEN Laboratorium.

ORLEN Laboratorium na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie ORLEN Laboratorium zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. ORLEN Laboratorium nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu ORLEN Laboratorium.