O firmie

CSR

Wolontariat

W ramach wolontariatu pracownicy ORLEN Laboratorium inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem lub pracą fizyczną wszelkie działania, jakie są realizowane na rzecz inicjatyw społecznych. Działania wolontariatu pracowniczego integrują pracowników ze społecznościami na rzecz których działają, wzmacniają poczucie społecznej odpowiedzialności i dają motywację do realizacji wspólnych celów. Pracownicy ORLEN Laboratorium chętnie uczestniczą w cyklicznych akcjach wolontariatu ORLEN.