O firmie

CSR

Nagroda pod patronatem prezesa zarządu ORLEN Laboratorium

W ramach współpracy ORLEN Laboratorium z Politechniką Warszawską, filią w Płocku, realizowanej od 2012 roku zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i dydaktycznym ​w formie praktyk, staży czy prac dyplomowych, w 2020 roku podpisano porozumienie rozszerzające współpracę spółki z uczelnią.

ORLEN Laboratorium co roku realizuje we współpracy z władzami uczelni konkurs na najlepsze pracę dyplomową pod patronatem prezesa zarządu. Od 2020 roku na mocy nowego porozumienia ORLEN Laboratorium przyznaje nagrody wybierając dwie prace dyplomowe – jedną nagrodzoną oraz jedną wyróżnioną. Prace realizowane są przez studentów na terenie Laboratorium Centralnego w Płocku, przy wsparciu pracowników spółki.