O firmie

CSR

Life balance

ORLEN Laboratorium, jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, realizuje m.in.:

  • projekt „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, w ramach którego pracownikom przysługuje:

- dodatkowa przerwa na karmienie dla pracownicy 1 h dziennie,
- dodatkowe 2 dni wolne od pracy dla pracowników wychowujących dziecko do 3 lat,
- dofinansowanie dla rodziców, których dzieci korzystają ze żłobka dla pracowników Grupy ORLEN,

  • udział w akcji „2 godziny dla rodziny” polegającej na skróceniu czasu pracy o 2 godziny 15 maja, czyli w Międzynarodowym Dniu Rodziny z przeznaczeniem na wzmacnianie więzi rodzinnych,
  • możliwość korzystania z opcji „Praca w domu” - na uzasadnioną potrzebę pracownika​.