29.03.2023

ORLEN Laboratorium partnerem europejskiego projektu HyQuality Europe

Spółka bierze udział w projekcie dotyczącym wodoru jakości automotive, który ma na celu zwiększenie niezawodności działania stacji tankowania wodoru (HRS) wraz z budowaniem zaufania inwestorów, operatorów i konsumentów w zakresie jakości paliwa wodorowego. Konsorcjum projektu HyQuality Europe, które skupia 12 partnerów, składa się z wykwalifikowanych badaczy ze środowisk akademickich i przemysłowych z 6 krajów europejskich.

Główne cele projektu to:

  • uzyskanie reprezentatywnych danych dotyczących jakości wodoru automotive na stacjach HRS w Europie, poprzez pobieranie i badanie ok. 300 próbek punktowych w krajach europejskich,
  • opracowanie planu reprezentującego rynek UE i promowanie podejścia do oceny ryzyka
    w zakresie zapewnienia jakości (RA), które jest najbardziej optymalne pod kątem kosztowym,
  • ustanowienie bazy danych typu open source w celu zestawienia wyników pobierania próbek i analiz umożliwiającego operatorom stacji HRS przyjęcie podejścia RA dotyczącego zapewnienia jakości wodoru,
  • przetestowanie sieci 6 laboratoriów analizujących wodór jakości automotive w celu ich certyfikacji na poziomie europejskim,
  • zademonstrowanie skuteczności analizy online w monitorowaniu jakości wodoru automotive,
  • standaryzacja metodologii pobierania próbek i analizy jakości wodoru automotive dla europejskich stacji tankowania (HRS), w tym metodologii pobierania próbek przy ciśnieniu 350 i 700 barów,
  • wsparcie w przyszłych badaniach poprzez zdefiniowanie co najmniej 4 nowych zanieczyszczeń poza wymienionymi w normach EN 17124:2022 i ISO 21087:2019.

Realizacja powyższych celów przyczyni się do przejścia na mobilność napędzaną wodorem z pojazdów napędzanych paliwami kopalnymi oraz opracowania i zademonstrowania pobierania próbek dla pojazdów ciężarowych, a także do wdrożenia monitoringu analiz online. W ramach projektu powstanie pierwsza europejska baza danych stacji tankowania (HRS) dotycząca jakości wodoru, która będzie regularnie aktualizowana. Ponadto wyniki projektu pozwolą na zwiększenie dostępności stacji tankowania (HRS) oraz obniżenie kosztów, dzięki lepszemu zrozumieniu podejścia do jakości wodoru automotive i zdarzeń, które powodują zmiany w jakości tego paliwa.

Projekt ten jest wspierany przez Partnerstwo na rzecz czystego wodoru i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach umowy o dotację nr 101101447. Wspólne przedsięwzięcie otrzymuje wsparcie z programu badawczego i innowacyjnego Horyzont Europa (Horyzont JTI-CH-2022) oraz Hydrogen Europe.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: hyqualityeurope.eu – HQE