15.06.2022

Uczniowie z Pułtuska z wizytą w Laboratorium

W czerwcu w ORLEN Laboratorium gościliśmy Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 z Pułtuska w Laboratorium Centralnym w Płocku. Celem spotkania było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy laborantów, specjalistów i pracowników logistyki.

Uczniowie odwiedzili m.in. pracownię paliw i aromatów, przerobu ropy, chromatografii i środowiska pracy oraz wód, ścieków i produktów petrochemicznych. Spotkanie rozpoczęliśmy od Działu Logistyki, którym kieruje Pan Tomasz Bieńka. Omówił on proces dostarczania próbek do badań zaczynając: od poboru, transportu i dostarczenia ich do poszczególnych pracowni. Następnie uczniowie mieli okazję do zapoznania się z wykonywanymi analizami w Centralnym Laboratorium.

W pracowni wód, ścieków i produktów petrochemicznych przedstawiliśmy techniki analityczne miareczkowania, a jako przykład wybraliśmy miareczkowanie alkacymetryczne. Uczniowie obserwowali kompletną reakcję pomiędzy analitem, a titrantem o znanym stężeniu dodawanym do próbki, z wykorzystaniem barwnych wskaźników, aż do wyłapania zmiany koloru – mówi Joanna Lewandowska, specjalista pracowni wód, ścieków i produktów petrochemicznych.

Przekazana wiedza oraz poznawanie całych procesów analitycznych była zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli nowym i ciekawym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że wizyta uczniów z Pułtuska przyczyni się do rozszerzenia wiedzy oraz dalszego rozwoju zainteresowań chemicznych.