02.12.2022

Złota Karta dla ORLEN Laboratorium

Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przyznała ORLEN Laboratorium Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2023-2024.

Karta została przyznana dzięki uzyskanym wynikom w zakresie poprawy warunków pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Jest to krajowe wyróżnienie dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy za szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 170 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy. Celem funkcjonowania Forum Liderów jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

Uzyskane wyróżnienie będzie stanowić impuls do dalszych działań na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy, a także aktywnego włączania się w działalność Forum Liderów. Oficjalne wręczenie Złotej Karty Lidera Bezpiecznej Pracy odbyło się 22 listopada w Białymstoku, podczas XXV Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.