22.03.2023

Zapraszamy na praktyki studenckie!

Do 30 kwietnia trwa rekrutacja na tegoroczne praktyki studenckie w ORLEN Laboratorium S.A.

W laboratoriach wyposażonych w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt corocznie praktyki odbywa kilkudziesięciu studentów z uczelni wyższych z całej Polski. Program praktyk obejmuje bezpłatne praktyki indywidualne, grupowe i dyplomowe.

Studenci pod opieką i nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów mają możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej na uczelni oraz poznania specyfiki pracy w laboratorium. Dzięki doświadczeniu, kwalifikacjom i pomocy pracowników ORLEN Laboratorium S.A. studenci w krótkim czasie mogą włączyć się w bieżącą pracę laboratoriów.

Szczegółowe informacje związane z odbyciem praktyk w ORLEN Laboratorium S.A. znajdują się tutaj.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 24 256 81 51 lub 24 256 63 74.
Zapraszamy!