13.08.2020

Wezwania akcjonariusza do złożenia w ORLEN Laboratorium S.A. dokumentów akcji

Zarząd ​ORLEN Laboratorium S.A. (dalej „Spółka”) , w związku z Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), dokonuje wezwania akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Zglenickiego 40 k, 09-411 Płock, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-16.00.​​