O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Marek Marzec

Prezes Zarządu

Andrzej Aleksandrowicz

Członek Zarządu

Powołany na stanowisko członka zarządu ORLEN Laboratorium 1 września 2021 r. Jest absolwentem Wydziału historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe „Informatyka” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Jest także absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Ponadto odbył kursy i szkolenia m.in. w zakresie Lean Management - posiada certyfikat „Leader Kaizen” wydany przez Ernst & Young Academy of Business. Dysponuje doświadczeniem w sprawowaniu funkcji członka oraz przewodniczącego rady nadzorczej w spółkach komunalnych. Ma również doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2017 roku związany z Grupą ORLEN – zajmował stanowiska kierownicze w obszarze rozwoju i efektywności oraz marketingu i komunikacji korporacyjnej. Do 2017 roku był związany z sektorem edukacji. Jest odznaczony ministerialnym Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Mirosław Milewski

Członek Zarządu

Powołany 14 maja 2022 roku na stanowisko członka zarządu ORLEN Laboratorium. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Gospodarka Publiczna. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1994-2021 m.in. kierował Działem Kontroli w ZUS, delegaturą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku oraz jako prezydent Urzędem Miasta Płocka. Ostatnie aktywności zawodowe związane są z pracą w Dziale Handlowym w PERN w Płocku oraz w BestGum Polska, jako członek zarządu i dyrektor ds. finansowo-handlowych. Od 2022 roku jest członkiem Rady Nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny. Posiada m.in. certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Dodatkowo uzyskał świadectwo ukończenia aplikacji administracyjnej – zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach urzędów państwowych.