O firmie

Vademecum

LPG

Liczba oktanowa motorowa świadczy o bez detonacyjnym i ekonomicznym spalaniu paliwa. Wartość jej zależy od składu węglowodorowego LPG.

Zawartość dienów obniża wartość liczby oktanowej motorowej i świadczy o skłonności paliwa do tworzenia osadów i nagarów.

Zawartość siarkowodoru i innych związków siarki, które są źródłem powstawania w wyniku spalania agresywnego dwutlenku siarki, którego obecność w spalinach to nie tylko niekorzystne oddziaływania ekologiczne poprzez emisję toksycznych składników do środowiska, ale również podwyższona "korozyjność" spalin w stosunku do układu wydechowego samochodu oraz bardzo niekorzystne oddziaływania na katalityczne układy oczyszczania spalin.

Prężność par w znaczeniu użytkowym określa łatwość uruchamiania silnika z zapłonem iskrowym. Powinna ona być regulowana sezonowo, zależnie od panujących temperatur.

Pozostałośc po odparowaniu świadczy o ilości odkładających się substancji w odparowywaczach. Niedotrzymanie tego parametru powoduje szybsze zużycie filtrów i reduktorów.

Zawartość wody wpływa na jakość spalania i zużycie paliwa oraz świadczy o skłonności paliwa do powstawania korków lodowych.