O firmie

Vademecum

Tworzywa sztuczne

Badania surowców, produktów i analizy międzyoperacyjne w procesie produkcji suspensyjnego PVC oraz badania suchych mieszanek (dry-blendów), granulatów i płyt z PVC. W pracowni wykonywane są analizy metodami miareczkowymi, chromatograficznymi, spektrofotometrycznymi, wagowymi, konduktometrycznymi, pehametrycznymi, analizy sitowe oraz badania własności mechanicznych (w tym badania wytrzymałościowe), elektrycznych, starzeniowych, cieplnych oraz przetwórczych. Pracownia ma możliwość przygotowywania kształtek do badań.