O firmie

Vademecum

Badania międzylaboratoryjne

ORLEN Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne, w celu monitorowania oraz zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych wyników badań. Wyniki z badań biegłości są istotnym elementem oceny kompetencji laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru.

Laboratoria ORLEN Laboratorium uczestniczą w programach badań biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez:

Institute for Interlaboratory Studies (iis) w Holandii dla obiektów badań:

 • benzyna,
 • olej napędowy,
 • paliwo JET-A1,
 • benzyna z dodatkiem etanolu,
 • benzen,
 • toluen,
 • olej opałowy ciężki,
 • biopaliwo 100% FAME,
 • olej smarowy,
 • ropa naftowa,
 • ksyleny.

Sekcja POLLAB Petrol- Gaz dla obiektów badań:

 • olej napędowy,
 • benzyna,
 • skroplone gazy węglowodorowe, LPG,
 • bioetanol,
 • asfalty,
 • olej smarowy,
 • płyny niskowrzące,
 • smary plastyczne,
 • olej opałowy lekki.

LGC Standards Sp. z o o., program Aquacheck:

 • analiza wody i ścieków.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi:

 • analiza czynników chemicznych - benzen i toluen , amoniak, żelazo i mangan,
 • pomiar hałasu w środowisku pracy.

Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu:

 • pomiar hałasu ustalonego na stanowiskach pracy,
 • pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego,
 • oznaczanie masy pyłów na stanowiskach pracy,
 • badanie mikroklimatu w środowisku pracy.

WSSE w Rzeszowie - Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu oraz RADWAG Wagi Elektroniczne - Centrum Metrologii , Radom:

 • pobieranie próbek i oznaczanie pyłu całkowitego i pyłu respirabilnego.

PGNiG SA, Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie:

 • gaz ziemny, gaz opałowy.

Firma Doradcza ISOTOP s.c.:

 • analiza wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach środowiska pracy.