o firmie

Laboratoria akredytowane

Wśród naszych laboratoriów, akredytację posiadają następujące jednostki:

 • Pracownia Wód, Ścieków i Produktów Petrochemicznych w Płocku
 • Pracownia Paliw i Aromatów w Płocku
 • Pracownia Przerobu Ropy w Płocku
 • Pracownia Chromatografii w Płocku
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie
 • Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu
 • Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim
 • Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini
 • Pracownia PTA we Włocławku
 • Zespół Logistyki w Płocku
 • Zespół Logistyki we Włocławku
 • Pracownia Nawozów i Środowiska Naturalnego we Włocławku​
 • Pracownia Środowiska Pracy w Płocku

Dokumentem potwierdzającym prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania oraz kompetencje techniczne naszych laboratoriów badawczych w zakresie wykonywanych badań oraz Systemu Zarządzania jest uzyskany Certyfikat Akredytacji, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji wraz z Zakresem Akredytacji nr AB 484 - dostępny tutaj oraz na stronie Polskiego Centrum Akredytacji. Spółce akredytacji udzielono 9 kwietnia 2004 roku.

Mając na uwadze potrzeby rynku oraz naszych klientów stale rozszerzamy zakres akredytacji o nowe metody badawcze, jak również nowe laboratoria. ORLEN Laboratorium przynależy do Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

14 lipca 2006 r. został przydzielony dla ORLEN Laboratorium przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie – KOD PODMIOTU GOSPODARKI NARODOWEJ - NCAGE. Tym samym dane spółki zostały wprowadzone do Krajowej Bazy Podmiotów Gospodarki Narodowej, a przydzielony kod 1200H jest wyróżnikiem Spółki w Systemie Kodyfikacyjnym NATO.
​​​​​​​​​​​​​​​​