o firmie

Polityka ZSZ

Wyrazem spełnienia norm oraz zobowiązania ORLEN Laboratorium do uwzględniania kwestii zarządzania jakością, ochrony środowiska, BHP oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.