o firmie

Polityka ZSZ

Wyrazem spełnienia wymagań powyższych norm oraz zobowiązania ORLEN Laboratorium do uwzględniania w prowadzonej działalności szeroko pojętych kwestii zarządzania jakością, ochrony środowiska, BHP oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji jest Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania.