Oferta

Analizy produktów naftowych i biokomponentów

Analiza benzyn

Badany parametr Metoda badania
Badawcza liczba oktanowa PN-EN ISO 5164
ASTM D 2699
Motorowa liczba oktanowa
PN-EN ISO 5163
ASTM D 2700
Zawartość ołowiu PN-EN 237
ASTM 5059
Zawartość manganu PN-EN 16135

Gęstość (w temp. 15° C)

PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
ASTM D 1298
Zawartość siarki PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 14596
ASTM D 5453
Okres indukcyjny
PN-EN ISO 7536
Zawartość żywic
(po przemyciu rozpuszczalnikiem)
PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego
na płytkach z miedzi (3 godz. w temp. 50° C)
PN-EN ISO 2160
ASTM D 130
Wygląd Ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu
olefinowego i aromatycznego
PN-EN ISO 22854
PN-EN 15553
ASTM D 1319
Zawartość benzenu PN-EN 12177
PN-EN 238
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość związków organicznych zawierających tlen
(metanol, etanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutylowy,
alkohol tertbutylowy, etery, inne związki organiczne zawierające tlen)
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
Zawartość eterów EMTB, EETB PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854 
Prężność par PN-EN 13016-1
Skład frakcyjny (destylacja) PN-EN ISO 3405
Indeks lotności PN-EN 228, pkt. 5.6.2