Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy oleju opałowego

Oleje opałowe lekkie

Badany parametr Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO12185
ASTM D 4052
Wartość opałowa

PN-86/C-04062

Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20° C

PN-EN ISO 3104

Skład frakcyjny PN-EN ISO 3405
Temperatura płynięcia PN-ISO 3016
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 20884
PN -EN ISO 20846
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych PN-EN 12662
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Odporność na utlenianie PN-EN ISO 12205​
​Smarność, skorygowana średnia śladu zużycia (WS 1,4) w temp. 60° C PN-EN ISO 12156-1​
Barwa Ocena wizualna
​Zawartość znacznika Solvent Yellow 124 p. 2.1
Metoda polowa. Metoda jakościowa p. 2.2
Metoda spektrofotometryczna
ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.1, 2.2​
​Zawartość barwnika Solvent Red 164
Metoda spektrofotometryczna
ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.3​
​Zawartość znacznika Solvent Yellow 124
Metoda spektrofotometryczna
ZN-02/MG/CN-11 pkt. 2.4​
​Zawartość barwnika Solvent Red 19
Metoda spektrofotometryczna
ZN-02?MG/CN-11 pkt. 2.4​

 

Oleje opałowe ciężkie

Badany parametr Metoda badania
Gęstość w temp. 15° C PN-EN ISO 3838
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
ASTM D 4052
Wartość opałowa

PN-86/C-04062

Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 50°C i w 100° C PN-EN ISO 3104
ASTM D 445
Temperatura płynięcia PN-ISO 3016
ASTM D 97
Zawartość wanadu PN-77/C-04029
Zawartość siarki PN-EN ISO 8754
ASTM D 4294
Zawartość wody ASTM D 95
PN-EN ISO 9029
Zawartość zanieczyszczeń stałych PN-EN ISO 3735
ASTM D 473
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Zawartość węgla ASTM D 5291
Pozostałość po koksowaniu PN-EN ISO 10370
Zawartość koksu m. Condrasona PN-85/C-04075
Oznaczanie glinu i krzemu w paliwach metodą
emisyjną z plazmą wzbudzoną indukcyjnie
ISO 10478