Oferta

Analizy produktów naftowych i biokomponentów

Analizy olejów smarowych, olejów silnikowych i olejów przemysłowych

Badany parametr Metoda badania
Wskaźnik lepkości na podstawie lepkości kinematycznej w 40°C i w 100°C

PN-ISO 2909 + Ap1

Barwa ASTM D 1500
Temperatura zapłonu Metodą otwartego tygla Cleveland'a  PN-EN ISO 2592, ASTM D 92
Lepkość kinematyczna w 40 °C i 100 °C PN-EN ISO 3104​, ASTM D 445​
​Temperatura płynięcia ​PN-ISO 3016, ASTM D97
​Liczba kwasowa PN-ISO 6618​
Całkowita liczba zasadowa PN-ISO 3771
​Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245​
​Zawartość wody ASTM 95​, ASTM D 6304
​Gęstość Metodą areometryczną ​PN-EN ISO 3675
​Gęstość Metodą oscylacyjną PN-EN ISO 12185​, ASTM D 4052
​Działanie korodujące na miedź PN-EN ISO 2160​, ASTM D 130
​Właściwości przeciwkorozyjne olejów mineralnych (korozja na trzpieniu stalowym) ​PN-ISO 7120
Popiół siarczanowy PN-ISO 3987, ASTM D 874
Pozostałość po koksowaniu PN-EN ISO 10370
Lepkość strukturalna w niskich temperaturach PN-C-04150, ASTM D 5293
Zawartość pierwiastków i metali pochodzących ze zużycia ASTM D 5185
Zawartość pierwiastków i metali pochodzących z dodatków ASTM D 4951
Zawartość siarki  PN-EN ISO 8754
Oznaczanie liczby deemulgacyjnej  PN-C-04110
Oznaczanie zdolności do wydzielania powietrza w olejach metodą wydzielania PN-ISO 9120
Oznaczanie charakterystyk pienienia olejów smarowych PN-ISO 6247
Oznaczanie wydzielania wody z olejów smarowych PN-ISO 6614
Oznaczanie strat wskutek odparowania metodą Noacka PN-C-04124
Wygląd Wizualna ocena wyglądu/ visual assessment

Skład frakcyjny pod obniżonym ciśnieniem

ASTM D 1160
Współczynnik załamania światła [-] w temp. 20 °C ASTM D 1218
Pozostałość po koksowaniu metodą Condradsona PN-ISO 6615
Węgiel C(a) - aromatyczny ASTM D 2140
Zawartość wody  PN-ISO 760