Oferta

Analizy produktów naftowych i biokomponentów

Analizy oleju napędowego

Badany parametr Metoda badania
Liczba cetanowa

PN-EN ISO 5165

Pochodna liczby cetanowej PN EN 16715
Indeks cetanowy PN-EN ISO 4264
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PN-EN 12916
Zawartość siarki PN EN ISO 20846, PN EN ISO 20884, 
ASTM D 5453
Zawartość manganu i żelaza w paliwach metodą ICP-OES PN EN 16576
Temperatura zapłonu

PN-EN ISO 2719

Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu PN-EN ISO 6245
Zawartość wody PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50 °C) PN EN ISO 2160
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)  PN EN 14078:2014
Stabilność oksydacyjna PN EN ISO 12205
Stabilność oksydacyjna dla oleju napędowego zawierającego FAME powyżej 2,0 % (V/V)  PN EN 15751, PN EN 16091
Smarność, średnica śladu zużycia (WSD) w temperaturze 60 °C PN EN ISO 12156-1
Lepkość w temperaturze 40 °C PN EN ISO 3104 
Skład frakcyjny
PN EN ISO 3405
Temperatura mętnienia PN-EN ISO 3015
Temperatura płynięcia PN-EN ISO 3016
Temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) PN-EN 116
Zawartość chlorków nieorganicznych  ASTM D 3230
Zawartość węgla ASTM D 5291C
Bakterie tlenowe  IP 385 proc. A (faza paliwowa)
Grzyby i drożdże  IP 385 proc. B (faza wodna)
Wygląd Wizualna ocena wyglądu/ Visual assessment
Odczyn wyciągu wodnego PN-C-96060