Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy asfaltów

Badany parametr Metoda badania
Oznaczanie penetracji igłą

PN-EN 1426
ASTM D 5

Oznaczanie temperatury mięknienia asfaltów metodą "Pierścień i Kula" PN-EN 1427
Oznaczanie rozpuszczalności PN-EN 12592
Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa

PN-EN 12593

Oznaczanie zaw. parafiny w asfalcie - Metoda destylacyjna PN-EN 12606-1
Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza - Metoda RTFOT PN-EN 12607-1
Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza - Metoda TROT PN-EN 12607-2
Pomiar lepkości dynamicznej asfaltów metodą próżniowej kapilary PN-EN 12596
Oznaczanie lepkości kinematycznej PN-EN 12595
Temperatura zapłonu i palenia metodą Clevelanda PN EN ISO 2592
ASTM D 92
Oznaczanie gęstości - Metoda z użyciem piknometru PN-EN ISO 3838
Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego PN-84/C-04064
Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną ASTM D 95
PN-ISO 3733 
Stabilność podczas magazynowania ​ PN-EN 13399​
Ubytek masy po ogrzaniu ​PN-EN 13303
Nawrót sprężysty ​PN-EN 13398
Gęstość i gęstość względna PN-EN 15326​
Oznaczanie skłonności asfaltów do plamienia PN-EN 13301​
Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym PN-EN 13302​
Oznaczanie lepkości dynamicznej asfaltów modyfikowanych metodą stożek i płytka ​PN-EN 13702