Oferta

Pobór próbek i usługi dodatkowe

Usługi ORLEN Laboratorium obejmują między innymi monitoring jakości paliw, prowadzenie szkoleń z obsługi aparatury, kontrole analityczne w rafineriach czy doradztwo techniczne.

Zakres usług:
  • monitoring jakości paliw w sieciach stacji oraz w bazach magazynowych,
  • opracowywanie metod analitycznych,
  • prowadzenie działalności badawczej, opracowywanie opinii,
  • prowadzenie usług w zakresie doradztwa technicznego,
  • prowadzenie szkoleń dotyczących obsługi aparatury,
  • dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw silników do badań paliw,
  • kontrola analityczna procesów technologicznych w rafineriach,
  • pobór próbek produktów oraz ich transport do wyznaczonego miejsca.

Pracownicy Działu Logistyki ORLEN Laboratorium dokonują poboru i transportu próbek całodobowo, codziennie. Ponieważ laboratoria płockie znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego PKN ORLEN i dotarcie do nich bywa problematyczne, uruchomiliśmy punkt przyjmowania próbek przy ul. Zglenickiego 40 k, pok. 12. Próbki przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.

W dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinie 15:30 przyjęcie próbek można uzgodnić pod numerem telefonu (24) 256 63 84 lub bezpośrednio w laboratorium.

 

Zakres

Produkty Czynność Metoda lub norma
Produkty naftowe Pobieranie próbek ze zbiorników PN-EN ISO 3170
Olej napędowy, benzyna, olej napędowy z FAME, FAME Pobieranie próbek z dystrybutora PN-EN 14275
Skroplone gazy węglowodorowe, LPG Pobieranie próbek PN-EN ISO 4257
ZN/MG/CN-18
Ścieki Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-10
Wody podziemne Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-11
Gleba ​Pobieranie próbek gleby z odwiertu z głębokości od 1 do 5 metrów

PN-ISO 10381-2​​