Oferta

Pobieranie próbek i usługi dodatkowe

Usługi ORLEN Laboratorium obejmują między innymi monitoring jakości paliw, prowadzenie szkoleń z obsługi aparatury czy doradztwo techniczne.

Zakres usług:
  • monitoring jakości paliw w sieciach stacji oraz w bazach magazynowych,
  • prowadzenie działalności badawczej, 
  • prowadzenie usług w zakresie doradztwa technicznego,
  • kontrola analityczna procesów technologicznych,
  • pobieranie próbek produktów oraz ich transport do wyznaczonego miejsca.

Pracownicy Działu Logistyki ORLEN Laboratorium dokonują pobierania próbek i transportu próbek całodobowo, codziennie. Ponieważ laboratoria płockie znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego ORLEN, uruchomiliśmy punkt przyjmowania próbek przy ul. Zglenickiego 40 k, pok. 2. Próbki przyjmowane są w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.

W dni wolne od pracy oraz w dni robocze po godzinie 15:30 przyjęcie próbek można uzgodnić pod numerem telefonu (24) 256 63 84 lub bezpośrednio w pracowni spółki.

 

Zakres

Produkty Czynność Metoda lub norma
Produkty naftowe Pobieranie próbek ze zbiorników PN-EN ISO 3170
Olej napędowy, benzyna, olej napędowy z FAME, FAME Pobieranie próbek z dystrybutora PN-EN 14275
Skroplone gazy węglowodorowe, LPG Pobieranie próbek do badań PN-EN ISO 4257
ZN/MG/CN-18:2007
Ścieki (metoda manualna) Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-10
Wody podziemne Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-11
Wody powierzchniowe Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-6
Wody do spożycia Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-5
Woda do spożycia Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych                          PN-EN ISO 19458