Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy LPG

Badany parametr Metoda badania
Liczba oktanowa motorowa, MON

PN-EN 589 zał.B

Całkowita zawartość dienów PN-ISO 7941 
PN-EN 27941
DIN 51619
Siarkowodór PN-EN ISO 8819

Zawartość siarki

ASTM D 6667

Działania korodujące na miedź

PN-EN ISO 6251
Rozpuszczalna pozostałość PN-EN 15470
Względna prężność par oszacowana w temperaturze 40 °C PN-EN ISO 8973
+ PN-EN 589 zał.C
Temperatura, w której ozacowana względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa

PN-EN ISO 8973
+ PN-EN 589 zał.C

Obecność wody PN-EN 15469
Zapach PN-EN 589 p. 6.3, Zał.A
​Obecność siarkowodoru PN-C-96008 p. 4.4.2​
Zawartość oleju mineralnego​ PN-C-96008 p. 4.4.4​
​Obecność wody PN-C-96008 p. 4.4.5​
​Obecność amoniaku PN-C-96008 p. 4.4.6​
​Wartość opałowa PN-C-96008 p. 4.4.8​
​Gęstość w temp. 15,6 °C PN-C-96008 p. 4.4.9​
​Prężność par w temp. (-15) °C, 40 °C, 70 °C PN-C-96008 p. 4.4.10​
​Skład węglowodorowy PN-ISO 7941
PN-EN 27941 
DIN 51619
Prężność par oszacowana w temperaturze: (-10)°C, (-5)°C, 0°C, +10°C, +20°C PN-EN ISO 8973
+ PN-EN 589 zał. C
Zawartość 1,3 butadienu DIN 51619
Gęstość w 15°C PN-EN ISO 8973