Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy LPG

Badany parametr Metoda badania
Liczba oktanowa motorowa, MON

PN-EN 589 zał.B

Całkowita zawartość dienów PN-ISO 7941 + Ap1
PN-EN 27941:2015-12
Siarkowodór PN-EN ISO 8819

Zawartość siarki

ASTM D 6667

Działania korodujące na miedź

PN-EN ISO 6251
Rozpuszczalna pozostałość PN-EN 15470
Względna prężność par w temperaturze 40 °C PN-EN ISO 8973
+ PN-EN 589 zał.C
Temperatura, w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa

PN-EN ISO 8973
+ PN-EN 589 zał.C

Zawartość wody PN-EN 15469
Zapach PN-EN 589 p. 6.3, Zał.A
​Obecność siarkowodoru PN-C-96008 p. 4.4.2​
Zawartość oleju mineralnego​ PN-C-96008 p. 4.4.4​
​Obecność wody PN-C-96008 p. 4.4.5​
​Zawartość amoniaku PN-C-96008 p. 4.4.6​
​Wartość opałowa PN-C-96008 p. 4.4.8​
​Gęstość (z obliczeń) PN-C-96008 p. 4.4.9​
​Prężność par w temp. (-15) °C, 40 °C, 70 °C PN-C-96008 p. 4.4.10​
​Skład węglowodorów PN-ISO 7941+Ap1​;
PN-EN 27941:2015-12 
​Zawartość azotu zasadowego UOP 939​
​Zawartość azotu całkowitego ​UOP 936
​Zawartość sodu ​UOP 699
​Zawartość związków tlenowych UOP 960​
​Oznaczanie zawartości chlorków ​UOP 910