Oferta

Analizy produktów naftowych

Analizy bioetanolu

Badany parametr Metoda badania
Zawartość wyższych alkoholi, metanolu i lotnych zanieczyszczeń

PN-EN 15721 Procedura A

Zawartość siarki

PN-EN 15486

Sucha pozostałość
PN-EN 15691

Całkowita kwasowość

PN-EN 15491

Zawartość chlorków nieorganicznych

PN-EN 15484​
Zawartość wody PN-EN 15489
Zawartość fosforu PN-EN 15487​
Gęstość PN-EN ISO 12185
Moc alkoholu PN-A-79528-3
Zawartość miedzi PN-EN 15488​
​Oznaczanie przewodności elektrycznej PN-EN 15938​
Wygląd PN-EN 15769