Oferta

Analizy nawozów

Badania nawozów

Badany parametr Metoda badania
Azot azotanowy i amonowy metodą destylacyjną w nawozach PN-C-87013-03:1978
Analiza granulometryczna nawozów PN-EN-1235:1999
Azot azotanowy i amonowy wg Dewarda w nawozach PN-EN-15476:2009
Chlorki w saletrze amonowej PN-C-87078:1992
Gęstość nasypowa produktów ziarnistych i granulowanych PN-C-04532:1980
Magnez w saletrzaku PN-C-87010:1999
Magnez w saletrze amonowej PN-C-87030:1992
pH roztworów wodnych saletry amonowej i saletrzaku PN-C-87075:1992
Pomiar statycznego kąta zsypu naturalnego nawozów stałych PN-EN 12047:1999
Retencja oleju w saletrze amonowej PN-C-87076:1992
Siarczany w nawozach PN-EN-15749: 2012 metoda A,B
Składniki palne w saletrze amonowej PN-C-87081:1999
Straty suszenia w saletrze amonowej PN-C-87054:2000
Suma azotanu wapnia i magnezu w nawozach saletrzanych IT-M/TT1/19
Tendencja do zbrylania nawozów saletrzanych IT-M/TT1/20
Twardość granul saletrzaku IT-M/TT1/23
Wapń w saletrzaku PN-C-87010:1999
Woda metodą wagową w saletrzaku PN-C-87010:1999
Zmiana objętości nawozów saletrzanych po cylach termicznych IT-M/TT1/20

 

Badania kamienia dolomitowego

Badany parametr Metoda badania
Bezwodnik kwasu krzemowego (krzemionka) PN-B-04350:1976
Tlenek wapnia PN-H-04156-07:1981
Tlenek magnezu PN-H-04156-08:1981
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990
Wilgoć PN-B-04350-1976

 

Badania kamienia anhydrytowego

Badany parametr Metoda badania
Siarczany PN-C-84089:1990
Woda higroskopijna PN-C-84089:1990
Woda krystalizacyjna PN-C-84089:1990
Krzemionka i substancje nierozpuszczalnych w kwasie solnym PN-C-84089:1990
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990

Badania wody amoniakalnej

Badany parametr Metoda badania
Zawartość amoniaku PN-C-84035:1997
Sucha pozostałość PN-C-84035:1997
Barwa produktów chemicznych za pomocą skali Hazena metodą wizualną PN-C-04534-01:1981

Badania węglanu potasu

Badany parametr Metoda badania
Zawartości węglanu potasu IT-M/TT1/9
Chlor PN-C-04518:1982
Siarka siarczanowa IT-M/TT1/8