Oferta

Analizy nawozów

Badania nawozów

Badany parametr Metoda badania
Analiza granulometryczna  PN-EN-1235
Suma azotu azotanowego i amonowego wg Dewarda  PN-EN-15476
Azot amonowy  PN-EN 15475
Chlorki w saletrze amonowej Rozporządzenie (WE) Nr 2003/2003, zał. III, Metoda 3
Gęstość nasypowa produktów ziarnistych i granulowanych PN-C-04532
Magnez  PN-EN 16198
Wapń PN-EN 16196
Magnez w saletrze amonowej PN-C-87030
Pomiar statycznego kąta zsypu naturalnego nawozów stałych PN-EN 12047:1999
Retencja oleju w saletrze amonowej Rozporządzenie (WE) nr 2019/1009 zał. IV, cz. II modułA 1p.4.1 
Siarka obecna w postaci siarczanów PN-EN-15749 metoda A,B
Składniki palne w saletrze amonowej Rozporządzenie (WE) Nr 2003/2003, zał. III, Metoda 3
Suma azotanu wapnia i magnezu w nawozach saletrzanych Instrukcja techniczna
Tendencja do zbrylania nawozów saletrzanych Instrukcja techniczna
Twardość granul saletrzaku Instrukcja techniczna
Woda metodą termograwimetryczną Instrukcja techniczna
Zmiana objętości nawozów saletrzanych po cyklach termicznych Instrukcja techniczna
Zawartość arsenu                            PN-EN 16317
Zawartość chromu (VI)                   PN-EN 16318
Zawartość cynku                              PN-EN 16963
Zawartość miedzi                             PN-EN 16963
Zawartość niklu                                PN-EN 16319
Zawartość ołowiu                            PN-EN 16319
Zawartość rtęci                                 Metoda badawcza nr 150

 

Badania kamienia dolomitowego

Badany parametr Metoda badania
Bezwodnik kwasu krzemowego (krzemionka) PN-B-04350:1976
Tlenek wapnia PN-H-04156-07:1981
Tlenek magnezu PN-H-04156-08:1981
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990
Wilgoć PN-B-04350-1976

 

Badania kamienia anhydrytowego

Badany parametr Metoda badania
Siarczany PN-C-84089:1990
Woda higroskopijna PN-C-84089:1990
Woda krystalizacyjna PN-C-84089:1990
Krzemionka i substancje nierozpuszczalnych w kwasie solnym PN-C-84089:1990
Tlenki żelaza i glinu (R2O3) PN-C-84089:1990

Badania wody amoniakalnej

Badany parametr Metoda badania
Zawartość amoniaku PN-C-84035:1997
Sucha pozostałość PN-C-84035:1997
Barwa produktów chemicznych za pomocą skali Hazena metodą wizualną PN-C-04534-01:1981

Badania węglanu potasu

Badany parametr Metoda badania
Zawartości węglanu potasu Instrukcja techniczna
Chlor PN-C-04518:1982
Siarka siarczanowa
Instrukcja techniczna