Oferta

Analizy solanki, wodorotlenku sodu, podchlorynu sodu, kwasu solnego

Badany parametr Metoda badania
Oznaczanie śladowych ilości pierwiastków metodą  ICP-OES 01/ITM/TT2
Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej / IC/ 02/ITM/TT2
Oznaczanie anionów metodą chromatografii jonowej / IC/ / w próbkach wodorotlenku sodu z neutralizacją próbki metoda analityczna opracowana na podstawie procedur licencjodawcy UHDE i PN-EN 896
Oznaczanie  węgla organicznego TOC 03/ITM/TT2
Oznaczanie  chlorków metodą  argentometryczną 13/ITM/TT2
Oznaczanie  amoniaku w solance Procedura licencjodawcy
Oznaczanie  zawartości NaOH w podchlorynie  09/ITM/TT2
Oznaczanie chloru w podchlorynie  09/ITM/TT2
Oznaczanie  stabilności podchlorynu  09/ITM/TT2
Oznaczanie  stężenia NaOH i Na2CO3 w wodorotlenku sodu 12/ITM/TT2
Oznaczanie  stężenia NaOH w wodorotlenku sodu PN-ISO 979:2002
Oznaczanie  węglanów w ługu  w wodorotlenku sodu PN-ISO 3196:2002
Oznaczenie stężenia kwasu solnego PN-C-84049:1969
Oznaczenie  chloru w kwasie solnym PN-C-84049:1969
Oznaczenie stężenia kwasu siarkowego PN-C-84051:1976
Oznaczanie  pH w soli wypadowej 10/ITM/TT2
Oznaczanie zawartości wody w soli wypadowej 10/ITM/TT2
Oznaczanie  antyzbrylacza w soli wypadowej 10/ITM/TT2
Oznaczanie  siarczanów w soli wypadowej 10/ITM/TT2