Kariera

Program stażowy Kierunek ORLEN

Kierunek ORLEN to program 6-miesięcznych płatnych staży w strukturach Grupy ORLEN. Program został zaprojektowany z myślą o studentach ostatnich lat studiów oraz absolwentach szkół wyższych.

Staż wielu możliwości wyboru

Rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN rozpoczyna się dwa razy w roku: w marcu i październiku. Stażyści w trakcie stażu realizują zadania w wybranej przez siebie spółce i lokalizacji i wybranej specjalności zawodowej:

 • Audytu, Kontroli, Bezpieczeństwa,
 • B+R/R&D,
 • Energetyki,
 • Finansów,
 • Inwestycji,
 • IT,
 • Laboratorium,
 • Marketingu,
 • Produkcji: Rafinerii i Petrochemii,
 • Sprzedaży,
 • Strategii i Rozwoju,
 • Techniki,
 • Utrzymania Ruchu,
 • Zakupów.

Korzyści ze stażu w Grupie ORLEN

Staż w Grupie ORLEN to przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnym polskim koncernie działającym w kilku krajach świata. Założeniem stażu jest przygotowanie do pracy na stanowisku zgodnym z wykształceniem i w miarę możliwości- zatrudnienie najlepszych. Stażyści realizują zadania merytoryczne osadzone w praktyce biznesowej przy stałym, indywidualnym wsparciu opiekuna i zespołu. Rozwijają również kompetencje miękkie podczas warsztatów i spotkań w gronie społeczności stażystów.

Korzyści ze stażu w Grupie ORLEN

Osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym aplikują w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie stażowe. Etapy rekrutacji:

 • wysyłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze zrealizowanym case study dostępnym w ogłoszeniu stażowym,
 • spotkanie z przyszłym opiekunem,
 • informacja o zakwalifikowaniu na staż - czerwiec b.r.,
 • rozpoczęcie 6-miesięcznych staży - lipiec b.r.

Zobacz także